TEB ilk yarı kârını açıkladı

19 08 2010

TEB’in 2010 yılı ilk yarısında konsolide bazda net karı 107 milyon TL oldu

TEB 30 Haziran 2010 ara döneminde, vergi öncesi 132 milyon TL, vergi sonrası 107 milyon TL kar elde etmiştir. Önceki yıl sonu ile karşılaştırıldığında TEB’in toplam konsolide aktifleri % 6.2’lik artışla 18.1 milyar TL’ye ulaşmıştır.

TEB’in kredileri 2009 yılı sene sonuna kıyasla %15 oranında artarak konsolideTEB bazda 12.2 milyar TL’ye ulaşırken bu artış TEB’in bireysel bankacılıktaki büyüme stratejisinin bir sonucu olarak banka bazında işletme kredilerinde % 27 ve bireysel kredilerde % 25 oranında bir artışa karşılık gelmektedir. Özellikle konut ve ihtiyaç kredilerinde gözlenen bu artışla bireysel bankacılığın toplam kredi portföyü içindeki payı da yükselmektedir.

Etkin kredi yönetimi, tahsilat performansı ve portföy satışlarının da etkisiyle TEB’in problemli kredi oranı 30 Haziran 2010 itibariyle banka bazında % 3.1 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran sektörün %4.4 olarak açıklanan problemli kredi oranı ortalamasının önemli ölçüde altında kalmıştır.

TEB konsolide bazda mevduatı ise %3.8’lik bir artışla 2009 yılı sonundaki 10.4 milyar TL değerinden 10.8 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu artış büyük ölçüde vadesiz mevduatta gerçekleşmiş olup, 2009 yılının ilk yarısında bankanın (solo bazda) toplam mevduatının %15.7’sini oluşturan vadesiz mevduatın payı 2010 yılının ilk yarısında %23.3’e ulaşmıştır.

Bankamızın sermaye yeterlilik rasyosu 2010 yılı ilk yarısında %15.4 olarak gerçekleşmiştir.

TEB, hazine ve nakit yönetimi ürünleri ile ilgili uluslararası alanda yayıncılık yapan ve finans dünyasının önde gelen dergilerinden biri olan ”Treasury Today” tarafından düzenlenen “Adam Smith Awards” yarışmasında “Mobil-ink” ürünü ile “One to Watch” kategorisinde birincilik ödülü almıştır.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen, 40 ülkeden farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin değerlendirildiği ve 1700’ün üzerinde başvurunun yapıldığı International Business Awards’ta; TEB, TEB KOBİ Danışmanlığı ile “Hizmet” kategorisinde Yılın En İyi Yeni Hizmeti ödülünü aldı. Yine Stevie Ödülleri kapsamında TEB KOBİ Kulüp ise “Diğer Etkinlikler” kategorisinde Yılın En İyi Yeni Ürün/Hizmet dalında mansiyon ödülünü almıştır.

Bankamız iştiraklerinden TEB Faktoring A.Ş., geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük ve en önemli faktoring organizasyonu olan Factors Chain International (FCI) tarafından “En İyi İhracat Faktoring Şirketi” seçilmiştir. TEB Faktoring bu ödülü 66 ülkeden 252 faktoring şirketi arasından; hizmet kalitesi, muhabir ilişkileri, ihracat hacmi, muhabir ve ihracat yapılan ülke sayısı kriterleri göz önünde bulundurularak mükemmel bir dereceyle (%97.9 not oranıyla) kazanmıştır.

TEB ve Fortis birleşiyor

17 07 2010

tebfort

Birleşme işlemleri için TEB A.Ş yetkilendirildi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Fortis Bank ile birleşme işlemleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ilgili yönetmeliği uyarınca, BDDK’dan, birleşme işlemlerine başlamak ve devam etmek üzere ön izin almak için TEB A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirildiğini duyurdu.

TEB’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 3 Haziran 2010 tarihinde Fortis Bank A.Ş. TEB A.Ş. tarafından yapılan açıklamalarda, Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas Grubu arasında imzalanan Niyet Mektubu’nda, Fortis Bank A.Ş. ile TEB A.Ş.’nin, TEB A.Ş. altında birleşmesi hususunda ilgili bankaların çoğunluk hissedarları arasında mutabakat sağlandığının ve ilgili makamlara gerekli müracaatların yapılacağının bildirildiği anımsatıldı.

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

”TEB A.Ş. ve Fortis Bank A.Ş. tarafından yürütülen birleşmeye ilişkin fizibilite raporu hazırlık çalışmalarını takiben birleşme ve yapılandırma çalışmalarının uygulanmasına başlanması için 12 Temmuz 2010 tarihli TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı uyarınca söz konusu birleşmenin, birleşmeye taraf bankaların 30 Haziran 2010 tarihli mali tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine, bu tarihten sonra gerçekleştirilecek yapılandırma çalışmalarının birleşmeye esas mali tablolara etkilerinin, denetim raporunda ve uzman kuruluş tarafından yapılacak değerleme çalışmalarında ve birleşme oranının belirlenmesinde dikkate alınmasına, değerleme çalışmalarını yürütmek üzere bağımsız uzman kuruluş olarak Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş’nin (Ernst&Young) tayin edilmesine karar verilmiş; birleşme işlemleri için BDDK ilgili yönetmeliği uyarınca, BDDK’dan, birleşme işlemlerine başlamak ve devam etmek üzere ön izin almak için TEB A.Ş. Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.

Söz konusu birleşmeye ilişkin olarak, 3 Haziran 2010 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, yapılandırma çalışmaları tamamlandıktan sonra TEB Mali Yatırımlar A.Ş. TEB A.Ş’de çoğunluk hisselerine sahip olmaya devam edecektir. Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas Grubu’nun her biri, birleşme öncesinde olduğu gibi, TEB Mali Yatırımlar A.Ş’de yüzde 50 hissedarlık oranına sahip olacaktır.”

fft16_mf519014

TEB enerjisini güneşten alan ATM kurdu

18 06 2010

TEB, İstanbul Ataköy’de bulunan şubesinin ve “Mobil ATM”sinin enerjisini güneşten elde etmeye başladı

TEB yaptığı yazılı açıklama ile, “TEB Mobil ATM”nin üzerini ve Ataköy şubesinin çatısını güneş enerjisi panelleriyle donattığını, Ataköy şube ATM’lerinde de LED ışıklandırmalar kullanarak yüzde 80 enerji tasarrufu sağladığını duyurdu.
Açıklamaya göre, güneş enerjisi ile ilgili ilk uygulamasını, tek katlı ve güneş ışınlarını rahatlıkla alabildiği için Ataköy şubesinde gerçekleştiren TEB, özellikle güney illerindeki tek katlı ve güneş enerjisi paneli konulabilecek şubelerinde bu uygulamayı yaygınlaştırmayı planlıyor. Güneş enerjisinden elde edilen elektrik, özellikle şubenin aydınlatmasında kullanılıyor.
Mobil ATM’nin güneş paneli 1 yıl 8 ayda kendini amorti edecek
Banka şube ve ATM’lerinin yoğun olmadığı bölgelerde ve güneydeki tatil yörelerinde faaliyet gösteren “TEB Mobil ATM” ise enerjisinin tamamını güneş enerjisi panellerinden elde etmeye başladı. “TEB Mobil ATM” daha önce elektriğini mazotla çalışan jeneratörden elde ediyordu. Jeneratör ve yakıt bedeli ile hesaplandığında, güneş enerjisi panelleri kendini 1 yıl 8 ayda amorti edecek. Ayrıca güneş enerjisi sayesinde “TEB Mobil ATM” jeneratörle çevreye saldığı karbon miktarını da ortadan kaldırmış olacak.
TEB ayrıca; daha az yakıt tüketerek çevreyi daha az kirleten hibrid otomobilleri satın almak isteyenler için “Hibrid Araç Kredisi”, konutunda veya işyerinde enerji tasarrufu, ısı yalıtımı sağlamak isteyenlere “Enerji Tasarrufu Kredisi ve Yalıtım Kredisi”, organik tarım alanında yatırım yapmak isteyenlere “Organik Tarım Kredisi” vereceğini belirtti.

TEB ile Fortis birleşiyor, 9. büyük banka oluyor

4 06 2010

TEB’den İMKB’ye gönderilen açıklamada, şöyle denildi:

”Bankamızın dolaylı çoğunluk hissedarları olan BNP Paribas ve Çolakoğlu Grubu, 3 Haziran 2010 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş ile Fortis Bank A.Ş’nin birleşmesine ilişkin bir niyet mektubu akdedildiğini tarafımıza bildirmiştir. Söz konusu niyet mektubu uyarınca ve BDDK’nın iznine tabi olarak iki bankanın Türk Ekonomi Bankası A.Ş (TEB) altında birleşmesi kararlaştırılmıştır. Düzenleyici kurumlardan alınacak izinleri müteakip, hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri sonucunda TEB Mali Yatırımlar A.Ş’nin TEB’de çoğunluk hisselerine sahip olmaya devam etmesi ve eskiden olduğu gibi Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas’ın her birinin TEB Mali’de yüzde 50 hissedarlık oranına sahip olması öngörülmektedir.

Söz konusu işlemlerin tamamlanması, nihai anlaşmaların imzalanması ve düzenleyici kurumlardan ve şirketlerin yetkili kurullarından gerekli izinlerin alınmasına bağlıdır. Birleşmenin 2011 başında tamamlanması hedeflenmektedir.”

-AKTİF BÜYÜKLÜĞE GÖRE 9. BÜYÜK BANKA OLACAK-

TEB Genel Müdürü Varol Civil imzasıyla BNP Paribas tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut rakamlar baz alındığında, birleşme sonrası ortaya çıkacak yeni bankanın, 630 şube, 10 bin 500 çalışan, 3 milyon bireysel ve 500 bin tüzel müşterisiyle aktif büyüklüğe göre Türkiye’nin 9. büyük bankası olacağı bildirildi.

Yeni bankanın, bireysel ve kurumsal müşterilerinin gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki projelerine hizmet vermeye ve onların gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, ”Tüm müşterilerimiz, küresel kriz süresince her yıl karlılığını koruyan nadir uluslararası bankalardan biri olan, kurumsal ve yatırım bankacılığında öncü ve kıta Avrupası’nın en büyük mevduat bankası BNP Paribas Grubunun uluslararası network ve gücünden yararlanmayı sürdürecektir” denildi.

Türk Ekonomi Bankasının (TEB) dolaylı çoğunluk hissedarları olan BNP Paribas ile Çolakoğlu Grubunun, bugün TEB ve Fortis Bank A.Ş’nin birleşmesine ilişkin niyet mektubu imzaladığı, niyet mektubu uyarınca ve BDDK’nın iznine tabi olarak iki bankanın TEB çatısı altında birleşmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

İLK 100’E 27 BANKA GİRDİ

11 05 2010

Kurumlar Vergisi Türkiye rekortmenleri açıklandı

Ziraat Bankası 1 milyar 181 milyon 837 bin 186 liralık vergiyle Kurumlar Vergisinde Türkiye rekortmeni oldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2009 yılı gelirleri için Nisan ayında verilen kurumlar vergisi beyannameleri sonucu oluşan vergi rekortmenleri listesini açıkladı
Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde geçen yıl 3’üncü olan Ziraat Bankası, bu yıl ilk sıraya yerleşti. Ziraat’i 1 milyar 92 milyon 204 bin 822 liralık vergiyle Garanti Bankası, 1 milyar 23 milyon 12 bin 494 liralık vergiyle de BOTAŞ izledi.
Geçen yıl Kurumlar Vergisi rekortmenler listesinde ilk 2 sırayı alan Turkcell ve Türk Telekomünikasyon A.Ş, bu yıl yine ilk 10’a girdi.
Akbank, 769 milyon 275 bin 547 liralık vergiyle listede 4’üncü, İş Bankası 756 milyon 475 bin 779 liralık vergiyle 5’inci, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ise 696 milyon 53 bin 432 liralık vergiyle 6’ıncı sırada yer aldı.Bu kuruluşları takip eden Halk Bankası’nın kurumlar vergisi tutarı 546 milyon 944 bin 977 lira, Turkcell’in 521 milyon 5 bin 548 lira, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 465 milyon 750 bin 157 lira, Yapı ve Kredi Bankası’nın da 382 milyon 540 bin 491 lira oldu.

İLK 100’E 27 BANKA GİRDİ
Türkiye’nin 2009 yılı gelirleri için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk eden ilk 100 mükellefinin 27’sini bankalar oluşturdu.
Listede, ilk 10’da bulunan Ziraat, Garanti, Akbank, İş Bankası, Türkiye Halk Bankası, Merkez Bankası ve Yapı ve Kredi’nin yanı sıra Vakıflar Bankası, Denizbank, Finansbank, ING Bank, İller Bankası, HSBC Bank, Asya Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Şekerbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Anadolubank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Fortis Bank, Citibank, Eurobank Tekfen, Müflis Marbank Marmara Bankası, Alternatif Bank ve isminin açıklanmasını istemeyen bir başka banka yer aldı.

Listenin 67’inci sırasında bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bankanın kurumlar vergisi tutarı 25 milyon 226 bin 581 lira, 75’inci sıradaki ve tasfiye işlemleri devam eden Müflis Marbank Marmara Bankası’nın vergisi de 22 milyon 23 bin 404 lira olarak belirlendi.

REKORTMEN BANKALAR

KURUMLAR                 FAALİYET ALANI        TAHAKKUK TUTARI    İLİ (TL)

         1- Ziraat Bankası        Banka faaliyetleri   1.181.837.186,00   Ankara

         2- Garanti Bankası       Banka faaliyetleri   1.092.204.822,77  İstanbul

         4- Akbank                Banka faaliyetleri     769.275.547,85  İstanbul

         5- İş Bankası            Banka faaliyetleri     756.475.779,31  İstanbul

         7- Halk Bankası          Banka faaliyetleri     546.944.977,55   Ankara

         9- Merkez Bankası        Banka faaliyetleri     465.750.157,46   Ankara

         10- Yapı ve Kredi        Banka faaliyetleri     382.540.491,80  İstanbul

         11- Vakıflar Bankası     Banka faaliyetleri     350.437.131,51   Ankara

         12- Denizbank            Banka faaliyetleri     215.540.255,63  İstanbul

         17- Finansbank           Banka faaliyetleri     113.691.719,69  İstanbul

         18- ING Bank             Banka faaliyetleri      99.120.132,94  İstanbul

         19- İller Bankası        Banka faaliyetleri      97.064.735,76   Ankara

         20- HSBC Bank            Banka faaliyetleri      86.665.055,70  İstanbul

         21- Asya Katılım Bankası Banka faaliyetleri      83.844.841,91  İstanbul

         31- Şekerbank            Banka faaliyetleri      54.782.952,43  İstanbul

         34- Finans Katılım B.    Banka faaliyetleri      48.565.110,25  İstanbul

         39- Türk Ekonomi B.      Banka faaliyetleri      45.249.839,61  İstanbul

         41- Anadolubank          Banka faaliyetleri      44.230.126,24  İstanbul

         52- Kuveyt Türk Kat.B.   Banka faaliyetleri      34.728.506,98  İstanbul

         53- Albaraka Türk Kat.B. Banka faaliyetleri      34.325.194,93  İstanbul

         59- Fortis Bank          Banka faaliyetleri      29.709.712,16  İstanbul

         66- Citibank             Banka faaliyetleri      26.402.594,94  İstanbul

         67- (*)                  Banka faaliyetleri      25.226.581,02  İstanbul

         75- Eurobank Tekfen A.Ş  Banka faaliyetleri      22.363.917,65  İstanbul

         77- Müflis Marbank       Banka faaliyetleri      22.023.404,93  İstanbul

         92- Alternatif Bank      Banka faaliyetleri      18.959.250,70  İstanbul

Bankaların İnternet Adresleri

10 05 2010

 

Kamu Kalkınma ve Yatırım Bankaları
  Adı Adresi Tel No
1 İLLER BANKASI ATATÜRK BULVARI NO:21 06053 OPERA/ANKARA (312) 310 31 41
2 İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. ŞİŞLİ MERKEZ MAHALLESİ, MERKEZ CADDESİ NO:6 34381 ŞİŞLİ / İSTANBUL (212) 315 25 25
3 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. MİLLİ MÜDAFA CAD. NO:20 06100 BAKANLIKLAR/ ANKARA (312) 417 13 00
4 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. İZMİR CADDESİ NO: 35 06100 KIZILAY/ ANKARA (312) 231 84 00
TMSF Bünyesindeki Bankalar
  Adı Adresi Tel No
5 BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. NO:143 ESENTEPE ŞİŞLİ/İSTANBUL (212) 340 10 00
Özel Yatırım Bankaları
  Adı Adresi Tel No
6 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. BÜYÜKDERE CADDESİ NO:163 34394 ZİNCİRLİKUYU ŞİŞLİ – İSTANBUL (212) 340 80 00
7 DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. TERSANE CAD. DİLER HAN NO:96 80000 KARAKÖY/İSTANBUL (212) 253 66 30
8 GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. ANKARA ASFALTI KÜÇÜK YALI KAVŞAĞI İNÖNÜ CD. GÖKÇE SK. NO:14 81570 KÜÇÜKYALI / İSTANBUL (216) 489 97 50
9 NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. NUROL PLAZA, NO: 257 B BLOK, KAT:15, 34398 MASLAK-ŞİŞLİ/ İSTANBUL (212) 286 81 00
10 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. MECLİSİ MEBUSAN CADDESİ NO:81 FINDIKLI/ İSTANBUL (212) 334 50 50
Türkiye’de Kurulu Yabancı Yatırım Bankaları
  Adı Adresi Tel No
11 BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. RÜZGARLI BAHÇE MAH. KAYIN SOK. NO:3 C BLOK KAVACIK / BEYKOZ / İSTANBUL (216) 538 25 25
12 CREDIT AGRICOLE YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. YAPI KREDİ PLAZA C BLOK KAT14 80620 LEVENT/İSTANBUL (212) 339 37 00
13 MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. NO:185 KANYON OFİSİ BLOĞU 11.KAT 34394 LEVENT/İSTANBUL (212) 319 95 00
14 TAİB YATIRIM BANKASI A.Ş. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. PARK PLAZA NO:14 KAT:6 MASLAK, ŞİŞLİ 34398 İSTANBUL (212) 345 07 11
Kamu Mevduat Bankaları
  Adı Adresi Tel No
15 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ATATÜRK BULVARI NO:42 ULUS/ANKARA (312) 310 37 50
16 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ESKİŞEHİR YOLU 4. KM 2. CADDE NO: 63 06520 SÖĞÜTÖZÜ/ANKARA (312) 289 20 00
17 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ATATÜRK BULVARI NO:207 06680 KAVAKLIDERE/ ANKARA (312) 455 75 75
Özel Mevduat Bankaları
  Adı Adresi Tel No
18 ADABANK A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. RUMELİ HANNO:40 80494 MECİDİYEKÖY/İSTANBUL (212) 272 64 27
19 AKBANK T.A.Ş. SABANCI CENTER 80745 4. LEVENT/ İSTANBUL (212) 270 26 66
20 ALTERNATİFBANK A.Ş. CUMHURİYET CAD. NO:22-24 80200 ELMADAĞ/ İSTANBUL (212) 232 44 00
21 ANADOLUBANK A.Ş. CUMHURİYET MAH. SİLAHŞÖR CD. NO:69 80270 ŞİŞLİ BOMONTİ/ İSTANBUL (212) 368 70 00
22 ŞEKERBANK T.A.Ş. BÜYÜKDERE CADDESİ NO:171 A BLOK ESENTEPE-MECİDİYEKÖY-İSTANBUL (212) 319 70 00
23 TEKSTİL BANKASI A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. NO:63 MASLAK ŞİŞLİ/ İSTANBUL (212) 335 53 35
24 TURKISH BANK A.Ş. VALİ KONAĞI CAD. NO:1 34371 NİŞANTAŞI/ İSTANBUL (212) 225 03 30
25 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO:57 FINDIKLI, BEYOĞLU 34427 İSTANBUL (212) 251 21 21
26 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. LEVENT, NİSPETİYE MAH. AYTAR CAD. NO:2 34340 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL (212) 318 18 18
27 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ KULELERİ 80620 LEVENT/İSTANBUL (212) 316 00 00
28 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ PLAZA D BLOK BÜYÜKDERE CADDESİ 80620 LEVENT/ İSTANBUL (212) 339 70 00
Türkiyede Kurulu Yabancı Mevduat Bankaları
  Adı Adresi Tel No
29 ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VALİ KONAĞI CAD. NO:10 80200 NİŞANTAŞI/İSTANBUL (212) 225 05 00
30 CITIBANK A.Ş. ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ TEKFEN TOWER NO:209 34394/ İSTANBUL (212) 319 45 00
31 DENİZBANK A.Ş. BÜYÜKDERE CAD.NO:110 80496 ESENTEPE/ İSTANBUL (212) 355 08 00
32 DEUTSCHE BANK A.Ş. ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO:209 TEKFEN TOWER KAT 17-18 34394 4. LEVENT/ İSTANBUL (212) 317 01 00
33 EUROBANK TEKFEN A.Ş. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. TEKFEN TOWER NO:209 34330 4. LEVENT/ İSTANBUL (212) 371 37 37
34 FİNANSBANK A.Ş. BÜYÜKDERE CADDESİ NO:123 80300 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL (212) 216 70 70
35 FORTİS BANK A.Ş. YILDIZ POSTA CADDESİ NO:54 80280 GAYRETTEPE/ İSTANBUL (212) 274 42 80
36 HSBC BANK A.Ş. ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:128, ŞİŞLİ / İSTANBUL (212) 376 40 00
37 ING BANK A.Ş. ESKİ BÜYÜKDERE CD. AYAZAĞA KÖYYOLU NO:6 MASLAK SARIYER/ İSTANBUL (212) 335 10 00
38 MILLENNIUM BANK A.Ş. VİLLA SOKAK NO:5 ESENTEPE ŞİŞLİ-İSTANBUL (212) 231 40 10
39 TURKLAND BANK A.Ş. 19 MAYIS MAH. 19 MAYIS CAD. ŞİŞLİ PLAZA A BLOK NO:7 ŞİŞLİ 34360 İSTANBUL (212) 368 34 34
Mevduat Toplama Yetkisine Sahip Yabancı Banka Şubeleri
  Adı Adresi Tel No
40 BANK MELLAT BÜYÜKDERE CAD. BİNBİRÇİÇEK SOK. NO.1 LEVENT/İSTANBUL (212) 279 80 15
41 HABİB BANK LİMİTED ABİDE-İ HÜRRİYET CADDDESİ GEÇİT SOK.NO:12 80272 ŞİŞLİ/ İSTANBUL (212) 246 02 20
42 JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION BÜYÜKDERE CAD. NO:185 KANYON OFİS BİNASI KAT:8 34394 LEVENT/ İSTANBUL (212) 319 85 00
43 SOCIETE GENERALE S.A. NİSPETİYE CAD.AKMERKEZ E-3 BLOK KAT 9 80600 ETİLER/ İSTANBUL (212) 282 19 42
44 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. TAMBURİ ALİ EFENDİ SOK. NO:13 80630 ETİLER/İSTANBUL (212) 359 40 40
45 WESTLB A.G. EBULULA MARDİN CADDESİ MAYA PARK TOWERS 80630 AKATLAR/ İSTANBUL (212) 339 25 00
Katılım Bankaları
  Adı Adresi Tel No
46 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. NO: 78 80290 MECİDİYEKÖY/İSTANBUL (212) 274 99 00
47 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. KÜÇÜKSU CAD. AKÇAKOCA SOKAK NO:6 34768 ÜMRANİYE/İSTANBUL (216) 554 50 00
48 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. NO:129/1 34394 ESENTEPE ŞİŞLİ/ İSTANBUL (212) 354 11 11
49 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. HÜRRİYET MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. NO:139 81450 KARTAL/ İSTANBUL (216) 452 54 54
Fortis ve TEB’in şubelerine talibiz

22 04 2010

Fortis ve TEB’in şubelerine talibiz

Bank Asya, halka açılmak isteyen şirketlere danışmanlık yapmaya, kredi vermeye, halka açılma aşamasında gerekli desteği sağlamaya hazır. Birleşmeye hazırlanan iki bankanın da şubelerine talip…
İMKB ve SPK’nın başlattığı halka arz seferberliğine farklı kesimlerden maddi ve manevi destekleri gelmeye devam ediyor. Malum, bir şirketin halka açılabilmesi için mali durumunun güçlü olması gerekiyor. Özellikle son bilançoların kar/zarar hanesinin artıda olması önemli bir koşul…

Şirketlerin mali yapılarını düzeltip kara geçebilmesi içinse öncelikle işletme sermayesine, finansman desteğine ihtiyacı var. Bankalarsa sütten ağızları yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. Yani öyle her isteyen şirkete kredi vermiyorlar. Hal böyle olunca da son dönemlerdeki alternatif kredi kaynağı arayışlarında katılım bankaları öne çıkıyor.

İşte Türkiye’nin önde gelen katılım bankalarından Bank Asya (Asya Katılım Bankası), bu noktada İMKB’nin başlattığı halka arz seferberliğine ilk destek veren özel kurumlardan biri oldu. Halen borsaya girebilecek birçok şirketle çalıştıklarını belirten Bank Asya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cemil Özdemir, bu firmalara gerek danışmanlık, gerek kredi gerekse halka açılma anlamında destek olabileceklerini vurguluyor.
Şubat 2010 itibariyle Bank Asya Genel Müdürü olan Cemil Özdemir, yeni unvanıyla ilk röportajını Para’ya verdi ve bankasının plan, strateji ve hedeflerini bizimle paylaştı…

Bank Asya Genel Müdürü olarak en önemli hedefiniz nedir?
Dünyada katılım bankalarının sıralamasına bakıldığında Körfez bankaları başı çekiyor. Türkiye’de ise bu alanda 10-15 yıllık bir geçmiş var. 2009’da bu sıralamada Bank Asya 29’ncuydu. En önemli hedefim, görevde olduğum sırada Bank Asya’yı bu listenin ilk 20’sine sokabilmek. Bu gerçekleşmesi zor bir hayal değil. Bir diğer hedefimse Türkiye’nin her yerine hizmet verebilmek. Her alanda, her noktaya ulaşabilmek…

Ne kadar sürede her yerden ulaşılabilir bir banka olabileceğinizi öngörüyorsunuz?
Önümüzdeki 3 yıl içinde bu mümkün. Ama sonuçta sermayeniz kadar büyüyebiliyorsunuz. Şimdi Basel 3 kriterleri geliyor. Bunun bize ne kadar yansıyacağını bilmiyoruz. Örneğin, geçen yıl ‘gelir endeksli’ senetler çıktı. Elimizde bu tür dışarıya satabileceğiniz enstrümanlar arttıkça büyümemiz hızlanır. Niye Körfez ülkeleri gelip buradan bu tür ürünler almasın? Buna benzer ürünlerin çoğaltılması gerekiyor. Önemli olan bir ürünün çıkması değil, montanının ve likiditesinin yüksek olması…

Faaliyetleriniz içinde sermaye piyasalarına da yer vermeyi düşünmüyor musunuz?

Aslında bizim en önemli hedefimiz, faaliyetlerimiz içinde sermaye piyasalarının payını artırmak. Bireysel yatırımcıların maliyeti çok yüksek. Oysa dışarıdaki kurumsal yatırımcıların bizi aracı olarak değerlendirmesini istiyoruz. Bugün borsaya girebilecek birçok şirketle çalışıyoruz. Bu firmalara gerek danışmanlık, gerek kredi, gerekse halka açılma aşamasında destek olabiliriz. Çünkü elimizde kredi imkanları var. Gerçekten halka açık şirket sayısı açısından çok zayıf bir borsamız var. Mevcut ekonomimize uygun değil. Firmaların fon ihtiyacına sadece bankalar destek olmamalı. Öte yandan, bugün halka açık şirketlerle şeffaf oldukları için kredi ilişkisinde bulunmak çok daha kolay.

Mevduat faizlerindeki düşüşe paralel kar payları da gerileyip yükselebiliyor. Bunu nasıl dengeliyorsunuz?

Faizsiz bankacılık sisteminde kar payları, kredi fiyatlarının seyrine göre denge buluyor. Dışarıdan bakıldığında ise kar payları bankaların mevduat faizlerine yakın bir orana yaklaşıyor. Örneğin, geçen yıl faizler aşağıya düştüğünde kredi fiyatları yukarı gitti. Biz o seviyelerde piyasadan çıkmak yerine daha fazla girdik. Ve yüksek oranda kredi vererek miktarı artırdık. Dolayısıyla bizim sistemimizi tercih eden tasarruf sahipleri daha fazla kar elde edebildi. Bu da mevduat hacmimizi artırdı. Böylece 2009’de toplanan fonlarda yüzde 56 büyüme sağladık.

2008-2009 dönemi karşılaştırıldığında kredilerinizde yüzde 33 büyüme görülüyor. Sektör ortalaması yüzde 6’yken bu orana nasıl ulaşabildiniz? Bu alanda 2010 yılı hedefiniz nedir?

Evet, söz konusu dönemde kredilerimiz 6.2 milyar TL’den 8.2 milyar TL’ye yükseldi. Bu yıl için de yüzde 25-30 civarında bir büyüme öngörümüz var. Bizim kredi kullandırma ya da pazar payını artırmaya yönelik bir sorunumuz yok. Zaten elimizde yeterli müşterimiz var. Bu konuda birinci kaynağımız topladığımız fonlar. Diğeri ise sendikasyon kredisi olacak. Bu yıl önemli miktarda 1 yıl vadeli bir sendikasyon kredisi temin etmeyi hedefliyoruz.

Bu yıl kredi verirken hangi sektörlere ağırlık vermeyi düşünüyorsunuz?

Ağırlıklı olarak enerji, inşaat ve gıda…

Diğer 2010 yılı hedefleriniz neler?

Tabii marjlar biraz daraldı. Ama biz yine de 2010’u geçen yılın üzerinde bir karla kapatmak istiyoruz. Halen 2.7 milyon müşterimiz var. Bireyselde büyümemizi biraz daha hızlandırmayı planlıyoruz. 2010 sonuna kadar 20-25 yeni şube daha açmayı ve müşteri sayımızı 3 milyonun üzerine çıkarmayı öngörüyoruz. 300-400 kişilik de yeni istihdam hedefliyoruz. Şubelerimizi bütçeledik. Öncelikle gidemediğimiz illere ulaşmak istiyoruz. Çünkü artık büyük ölçekli bir bankayız. Bu büyüklüğü ve karlılığı sürdürebilmek için sayıların da büyük olması gerekiyor. Edirne ve Muğla başta olmak üzere Karadeniz sahilindeki bazı illerde şubeleşmeyi hedefliyoruz. Özellikle kredi kartı sayımızı artırmak istiyoruz. Çünkü kredi kartı hem bankanın bilinilirliğini hem de müşteri sayısını artırıyor. Halen 1.5 milyon olan kredi kartı müşterimizi yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz.

Fortis ve TEB’in birleşmesi halinde açığa çıkacak şubeleri değerlendirmeyi düşünür müsünüz?

Tabii uygun lokasyonlarda böyle bir fırsat çıkarsa kesinlikle değerlendiririz.

Kar dağıtma politikanız ne olacak?

20 Mart 2010’da genel kurulumuzu yaptık. Karın yüzde 10’unun dağıtılmasına karar verildi. Bu da toplamda 30 milyon TL’ye karşılık geliyor.

Yurtdışında şube ve temsilcilik açma çalışmaları nasıl gidiyor? Örneğin, Hindistan’da temsilcilik açma girişiminiz vardı…

Bank Asya olarak Hindistan’ın Mumbai şehrinde temsilcilik ofisi açılışı için BDDK’dan gerekli izinleri aldık. Şimdi Hindistan’daki resmi kuruluşlardan izin çıkmasını bekliyoruz. Faaliyete başladığımızda önce oradaki piyasayı öğrenmeye çalışacağız. İleride potansiyele göre belki bu temsilciliğimizi şubeye de çevirebiliriz. Bu yıl şimdilik başka bir temsilcilik açmayı düşünmüyoruz.

İştiraklerinizi halka açmayı planlıyordunuz…

Evet, bankanın yüzde 65’ine sahip olduğu Işık Sigorta’nın 2012 yılı içerisinde, geçen yıl faaliyete geçen Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın ise 5 yıl içerisinde halka arzı planlanıyor. Işık Sigorta’nın zaten yeterli sermayesi var. Sadece kurumsallaşmayı sağlamak ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla halka açılması düşünülüyor.

Işık Sigorta’nın bireysel emeklilik şirketi kurmak yönünde çalışmaları vardı. Bu konuda bir gelişme var mı?

Işık Sigorta, teknik karlılıkta sektör ortalamasının üzerinde çalışıyor. Bu girişimde de karlılık noktasını hesaplıyor. Bu doğrultuda alacağı bir karara banka olarak biz de gereken desteği veririz.

SPK, emeklilik yatırım fonlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidecek. Katılım bankalarının da sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Evet, görüşe açılan taslağa göre, 9 milyar 300 milyon lira büyüklüğe ulaşan bireysel emeklilik sistemindeki fonlar; devlet tahvili, hisse senedi ve mevduat hesabının yanı sıra katılım bankalarında da değerlendirilebilecek. SPK’nın bu çalışması sayesinde bizim müşteri sayımız artacaktır. Ancak katılım bankaları olarak bizim bu konudaki asıl isteğimiz, emeklilik fonlarını bir ürün olarak pazarlayabilmek. Bunun için de öncelikle Işık Sigorta aracılığıyla bu konuyu değerlendiriyoruz.

İslam Kalkınma Bankası’yla birlikte ileriye dönük yeni hedefleriniz var mı?

Hatırlanacağı gibi, Bank Asya olarak geçen yıl bir “Afrika açılımı” yaptık. İslam Kalkınma Bankası (IDB) kuruluşlarından İslam Ülkeleri Özel Sektör Geliştirme Kurumu (ICD) ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladık. Böylece Afrika’da faizsiz bankacılık faaliyetlerini yürüten Senegal merkezli Tamweel Africa Holding SA’ya ortak olduk. Tamweel Africa Holding ile Afrika’da bankacılık faaliyetlerini sürdürüyoruz. Afrika’da bu holding aracılığıyla bankalara ortak oluyoruz. Şimdilik bu kanalla Afrika’da 4 bankaya ortağız.

İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası gibi bir kuruluş. IDB ile işbirliği içinde olmak bize çok artı katıyor. IDB, birçok ülkede faizsiz bankacılığın gelişmesi için yatırımda bulunuyor. Sermaye konusunda bir problemi yok. Operasyonda destek oluyoruz. Şu anda anlaşmamız sadece Afrika’yla sınırlı. Elde edilecek başarıya bağlı olarak, ileride IDB ile Afrika başta olmak üzere diğer ülkelerde de birlikte hareket etmemiz söz konusu olabilir.

Yönetim kadronuzda taşlar yerine oturdu mu? Yoksa yeni değişiklikler olabilir mi?

Evet, artık taşlar yerine oturdu. Ben göreve geldiğimde iki arkadaşın ayrılmasıyla birlikte üç genel müdür yardımcılığı pozisyonu boşalmıştı. Onların yerine atamalar yapıldı. İlave bir genel müdür yardımcılığı daha oluşturuldu. Genel müdür yardımcılarının biri dışarıdan geldi, üçü ise banka içinden terfi etti.

Cemil Özdemir kimdir?

Bank Asya Genel Müdürü Cemil Özdemir, 1960 Sivas doğumlu. 1984’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı yıl bankalar yeminli murakıp yardımcılığı giriş sınavını kazanarak meslek hayatına başladı. Bankalar yeminli murakıplığı sırasında bir yıl süreyle ABD’de yatırım bankacılığı ve risk sermayesi konularında inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Yurtbank’ta genel müdür yardımcısı, Family Finans Kurumu’nda genel müdür başyardımcısı, Halk Bankası’nda yönetim kurulu murahhas üyesi olarak görev yaptı. Asya Katılım Bankası’na Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılan Özdemir, Şubat 2010’dan itibaren Genel Müdür olarak görevini sürdürüyor.

İDİL TARAKLI-PARA DERGİSİ

 

 

Sonunda birleşme gerçekleşecek

6 04 2010

Bir süredir konuşulan ve spekülasyonlara neden olan TEB ve Fortisin birleşmesi an meselesi..
Fortis’in Belçika ve Lüksemburg operasyonlarının Türkiye Ekonomi Bankası’nın (TEB) ortağı Fransız BNP Paribas tarafından satın alınmasıyla başlayan ve sürecin uzaması nedeniyle çeşitli spekülasyonlara neden olan TEB ve Fortis’in birleşmesi an meselesi.

Birleşme için hazırlıkların sonuna gelindiğini açıklayan TEB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, “Bir ay içinde, yaz bitmeden birleşmeyle ilgili açıklama yapılacak. Sonbaharda da fiziki birleşme gerçekleşir” dedi. Birleşmede TEB’in ana ortaklarından Çolakoğlu grubunun ya sermaye ekleyerek yüzde 50 olan payını sürdüreceğini ya da sermaye eklenmeden daha düşük bir pay ile devam edeceğini kaydeden Canevi, “Biz profesyoneller olarak ana hissedarların görüşmelerine katılmıyoruz . Ancak başka bir Türk ortak alınacağı yönündeki haberler de doğru değil” dedi.

Dünyada batırılmayacak kadar büyük finans kurumlarına yönelik önlemlerle Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın bir süredir açıklamalarına konu olan orta ölçekli bankaların çoğaltılması önerisiyle ilgili görüşlerini de paylaşan Canevi, “Ben uzun süredir Türkiye’de konsolidasyon olması gerektiğini savunuyorum. Ancak bizde Batı’daki kadar dünya standartlarında küçültülmesi gereken banka henüz yok. Bu yüzden bizim büyük bankaların küçültülmesi gerektiğini düşünmüyorum” dedi.

LE FİGARO ‘BNP BÜYÜYECEK’ DEMİŞTİ
2009 Nisan ayında TEB ile birleşme kararı alan Fortis Bank’ın ortaya çıkacak yeni bankada BNP Paribas’ın yüzde 62 civarında payı olacağı ileri sürülmüştü. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Fortis’in yüzde 75’ini ve TEB’in yüzde 50’sini kontrol eden BNP Paribas’ın, yeni oluşumda yüzde 62 gibi bir payı olurken Çolakoğlu’nun yüzde 25 civarında, Belçika devletinin ise yüzde 12 payı olacağını iddia etmişti

Bankalar Bursa’da şube yarışına girdi

29 03 2010

Türkiye’deki kamu ve özel sektör bankaları, sanayi, ticaret ve üretimin merkezi Bursa’da büyümeye devam ederek bu yıl yoğun olarak şubeleşme atağına kalktı.

Ekonomideki yavaşlamaya rağmen büyümesini hızla sürdüren Türk bankacılık sistemi, son bir yılda şube ve personel sayısını artırdı. Bankalar, sanayi ve ticaretin merkezi Bursa’da da büyümeye devam etti. Geçtiğimiz yıl, toplamda 254 banka şubesi ile ekonomideki ağırlığını bir kez daha ortaya koyan Bursa’da, bu yılın ilk yarısında bankalar, 20’den fazla yeni şube açtı. Bankalar, yılın ikinci yarısında da Bursa merkez ve ilçelerinde, daha fazla müşteriye hizmet verebilmek için şubeleşme atağını sürdürecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, ülke genelinde bankaların şube sayısı Haziran sonu itibariyle son bir yılda 997 artarak 8 bin 174’e, toplam personel sayısı da 18 bin 867 artışla 166 bin 822’ye ulaştı.

Bir yıl öncesine göre, kamu mevduat bankalarının şube sayısı 2 bin 269’a, personel sayısı 41 bin 478’e çıktı. Özel bankaların şube sayısı 3 bin 955’e, personel sayısı 79 bin 622’ye, yabancı bankaların şube sayısı bin 896’ya, personel sayısı 40 bin 105’e yükseldi. 13 kalkınma ve yatırım bankasının şube sayısı 53’e, personel sayısı da 5 bin 340’a yükseldi.

Özel sermayeli mevduat bankalarından Garanti, son bir yılda şube sayısını 157, personelini de 3 bin kişiyle en çok artıran banka oldu. Şube artışında Garanti’yi 155 ile Yapı Kredi, personel artışında ise bin 867 kişiyle HSBC Bank izledi. Ziraat, bin 262 ile en çok şube ve 20 bin 427 kişiyle en çok personele sahip banka oldu.

2000 yılında toplam 238 adet banka şubesinin bulunduğu Bursa’da, 2001 yılında 217, 2002’de 193, 2003’te 187, 2004’te 198, 2005’te 193, 2006’da 219, 2007 ise 254 adet , 2010 ‘ da ise 319 banka şubesi hizmet verdi.

Bursa’da faaliyet gösteren kamu ve özel bankalar, yılın ilk yarısında sanayi ve ticaretin yoğun olduğu bölgeler ile özellikle ilçelerde yoğun bir şubeleşme yarışına girdi.

2010 sonu itibariyle Bursa’daki bankaların şube sayıları

Banka Şube sayısı

Ziraat Bankası 34 Halk Bankası 24

Vakıflar Bankası 20 Akbank 34 Alternatifbank 2 Anadolu Bank 3 Şekerbank 7 Tekstilbank 1

Turkish Bank 1

TEB 18

Garanti Bankası 34 İş Bankası 38

Yapı Kredi Bankası 34 Citibank 1

Denizbank 17

Eurotekfenbank 1

Finansbank 18

Fortisbank 12 HSBC 10

Millenniumbank 1

ING Bank 9

Turklandbank 1

Kaynak: TBB

AKBANK

Akbank Bursa Bölge Müdürü Tolga Dağlı, ekonomik açıdan çok önemli bir potansiyel içeren Bursa’da büyümenin önemine işaret ederek, “Akbank olarak büyüme politikası içindeyiz. Bursa gibi çok önemli bir potansiyel üzerinde oturan ciddi bir marka olarak şube lokasyonumuzu ve dolayısıyla müşteriye ulaştığımız kanalları artırma gayreti içindeyiz. 2009’de süren yeni şube açma çalışmalarımız 2010 yılında da devam edecek ” dedi.